Եղիա Ներսեսյանի գործով վճիռը կայացավ

Համաձայն դատարանի որոշման՝ Եղիա Ներսեսյանը պարտավորվում է վճարել մեկ դրամ «Դանդի Փրիշս Մետալս» ընկերությանը՝ որպես բարոյական վնասի հատուցում, սակայն պարտավոր չէ հերքել իր հայտարարությունները: