Մենք և հաշմանդամություն ունեցող երեխաները

Ինչպե՞ս է հասարակությունը վերաբերվում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներգրավվածությանը՝ ընտանիքում ապրելու, ընկերներ ունենալու և միջոցառումներին մասնակցելու հարցերին: