Քրդական դաշտը բազմազան է

ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայ-քրդական առնչությունների բաժնի վարիչ, դոցենտ Վահրամ Պետրոսյանը ներկայացնում է Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում քրդական ուժերի դասավորվածությունը և դրանց ռազմավարությունները: