Սիրիահայերի կյանքը Հայաստանում

2011-2016 թվականներին 22 000 սիրիահայ է եկել Հայաստան: Նրանցից 15 465-ը ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն:Հարցված սիրիացիների միայն 6 տոկոսն է նշել, որ բավարար գումար ունի իր բնակության և սննդի հարցերը հոգալու համար, մինչդեռ 84 տոկոսը նշել է, որ ֆինանսական խնդիրներ ունի: