Ամայի լանջերը ծածկվում են անտառներով

Լոռու մարզում լեռների ամայի լանջերին ծառատունկ է իրականացվում: