Ազատ հայացք. երևանյան համայնապատկեր

Երևան քաղաքն ու իր տանիքները: