Բարելավելով աշխատաշուկայում գենդերային համաչափությունը՝ COAF-ի հետ

Լոռիում մոտ երեք տասնյակ գյուղաբնակ կանայք նոր մասնագիտություն են ձեռք բերել։ COAF-ի «Աշխատանքային հմտությունների զարգացման և հյուրընկալության ոլորտում աշխատանքի տեղավորման միջոցով աջակցություն Լոռիում խոցելի խմբերի կանանց» ծրագիրը նպատակ ունի աշխատաշուկայում գենդերային համաչափությունը բարելավել և կանանց աշխատանքով ապահովել։ Մասնակիցները հմտացել են հյուրընկալության, ռեստորանային, հյուրանոցային սպասարկման և խոհարարական արվեստի ոլորտներում։